Σύγχρονο Νηπιαγωγείο
Η φιλοσοφία
Η Φιλοσοφία

Αποτελεσματικότητα - Ποιότητα στην εκπαίδευση - Σταθερότητα σε αξίες

Φιλοσοφία μας είναι η αποτελεσματικότητα, η ποιότητα στην εκπαίδευση, η σταθερότητα σε αξίες, η συνέπεια και η αξιοπιστία.

Ένας από τους βασικότερους στόχους του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ η εποικοδομητική αξιοποίηση του χρόνου των παιδιών και η διαμόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος ανοιχτού στο κόσμο, ευέλικτου κι ευχάριστου, ώστε παιδιά και εκπαιδευτικοί να αισθάνονται άνετα και να αποδίδουν δημιουργικά.

Επιθυμία μας είναι, τα παιδιά που φοιτούν στο ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ να εξελιχθούν, όχι μόνο σε ικανούς μαθητές που θα σημειώσουν επιτυχίες στο δημοτικό σχολείο, αλλά και, σε ικανούς ενηλίκους που θα συνεργάζονται αρμονικά με τους άλλους και θα συμβάλλουν θετικά στις οικογένειές τους και στην κοινωνία. Ιδιαίτερα σημαντική γι’ αυτήν τη προοπτική, περισσότερο ίσως από την κατάκτηση γνώσεων, είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και η υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση.

Χρέος μας είναι να μαθαίνουμε στα παιδιά να συλλέγουν και να αξιολογούν πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται και να τις συνθέτουν σε γνώσεις αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Οι μαθητές πρέπει να εργάζονται ομαδικά, να ανακαλύπτουν και να δημιουργούν μέσα από δραστηριότητες που οδηγούν παράλληλα με την απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Πρέπει, λοιπόν, να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν αρμονικά σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα.

Αποστολή μας είναι, οι μαθητές μας να είναι μέλη μιας ζεστής, ανθρώπινης σχολικής κοινότητας και όχι ενός πολυπληθούς συνόλου.

Δείτε Επίσης:

Επιλέγω Σύγχρονο Νηπιαγωγείο Γιατι

Γιατί επιλέγω το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ για τη φοίτηση του παιδιού μου

Διαβάστε Περισσότερα

Οι Εγκαταστάσεις

Το κτίριο του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να αποτελέσει ένα σύγχρονο κέλυφος για τις δραστηριότητες της...

Διαβάστε Περισσότερα

Βραβεύσεις Διακρίσεις

H συμμέτοχη σχολείων σε μαθητικούς διαγωνισμούς αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης....

Διαβάστε Περισσότερα

Κοινωνική Προσφορά

Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, με ειλικρινή αισθήματα ευθύνης και αλληλεγγύης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εδώ και 10 χρόνια...

Διαβάστε Περισσότερα

Μεταφορά Μαθητών

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφαλής μεταφορά των μαθητών μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρούνται οι κανόνες τόσο του σχολείου...

Διαβάστε Περισσότερα

Η Ιδρυση

H σχολική χρονιά 2009-2010 αποτελεί ορόσημο για την πορεία του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ...

Διαβάστε Περισσότερα

Η Φιλοσοφία

Φιλοσοφία μας είναι η αποτελεσματικότητα, η ποιότητα στην εκπαίδευση, η σταθερότητα σε αξίες, η συνέπεια και η αξιοπιστία....

Διαβάστε Περισσότερα

Εκπαιδευτική Καινοτομία

Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ αποτελεί ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό οργανισμό της πόλης μας, o οποίος προσανατολίζεται στην ποιοτική και αποτελεσματική προσχολική εκπαίδευση....

Διαβάστε Περισσότερα

Ασφάλιση Μαθητών

Η διεύθυνση & το προσωπικό του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ συναισθανόμενοι την μεγάλη ευθύνη απέναντι στους μαθητές τους...

Διαβάστε Περισσότερα

Διατροφή - Υγεία

Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ παρέχει ένα ολοκληρωμένο, ποιοτικό και υγιεινό πρόγραμμα διατροφής στους μαθητές του...

Διαβάστε Περισσότερα

Έχετε απορίες; Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τη:

Φόρμα Επικοινωνίας μας