Σύγχρονο Νηπιαγωγείο
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το Πολυδύναμο Πρόγραμμα Σπουδών, Διδάσκεται με Σύγχρονες Μεθόδους Διδασκαλίας

Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ εφαρμόζει ένα πολυδύναμο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο διδάσκεται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας:

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας προωθεί την ανάπτυξη των ικανοτήτων για επιχειρηματολογία και διαπραγμάτευση. Η λειτουργία ομάδων στο σχολείο αποτελεί φορέα αγωγής και συμβάλλει στην ανάπτυξη ποιοτικής διά βίου μάθησης, στην προώθηση των υψηλών επιδόσεων και, γενικότερα, στη διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού. Ευνοεί την ενεργοποίηση των μαθητών και τη μεταξύ τους συνεργασία, απομακρύνοντας, σταδιακά, το παιδί από την εγωκεντρική σκέψη. Οι διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται κυρίως μέσα από τις ευκαιρίες για συζήτηση, προβληματισμό, διαφωνία, λήψη απόφασης και η υλοποίηση κοινού στόχου συμβάλλουν στην ωρίμανση των ικανοτήτων για αυτενέργεια, πρωτοβουλία και δημιουργικότητα.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης είναι μια οργανωμένη, προγραμματισμένη εμπειρία μάθησης, η οποία δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα μιας ενοποιημένης γνώσης που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο θέμα.

Η οργάνωση δραστηριοτήτων που συνδέονται με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα γύρω από ένα θέμα που προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών, προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να αντιληφθούν τη σφαιρική διάσταση της γνώσης, να συνδέουν διαφορετικές εμπειρίες μεταξύ τους και να ασκηθούν στην παρατήρηση, τη διερεύνηση και την αναπαράσταση φαινομένων του περιβάλλοντος, να εισαχθούν δηλαδή σε έναν τρόπο δουλειάς που μοιάζει με εκείνον της επιστημονικής έρευνας.

Οι θεματικές προσεγγίσεις είναι οι διερευνήσεις θεμάτων που επιλέγει η εκπαιδευτικός, η οποία προσχεδιάζει την πορεία τους και καθορίζει τη χρονική τους διάρκεια. Η έμφαση εδώ δίνεται στις μαθησιακές επιδιώξεις που θέτει η εκπαιδευτικός.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η διαθεματική προσέγγιση αντανακλά μια αντίληψη για τη μάθηση, στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά εμπλέκονται δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία.

ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT

Τα Σχέδια Εργασίας – Projects είναι διερευνήσεις θεμάτων που αναδύονται από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία καθορίζουν τη διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης του θέματος, στο πλαίσιο συζητήσεων που αναπτύσσονται με την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της εκπαιδευτικού.

Οι δραστηριότητες των Σχεδίων Εργασίας κινητοποιούν με γνήσιο τρόπο τα ενδιαφέροντα των παιδιών, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να σχεδιάζουν τη δράση, τα εμπλέκουν ενεργά και δημιουργικά στην πορεία της μάθησης και τους επιτρέπουν να αναζητούν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους, καθώς εμπλέκονται σε κοινωνικά ζητήματα.

Οι στόχοι των σχεδίων εργασία προκύπτουν από τις ιδέες και τα ερωτήματα των παιδιών που μετατρέπονται σε δράσεις, η χρονική διάρκεια των οποίων συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών.

Η μέθοδος Project είναι μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης και μπορεί να αποτελέσει τον κύριο άξονα της μαθησιακής εμπειρίας των παιδιών, καθώς προσδίδει νόημα στη σχολική γνώση και την καθιστά ενδιαφέρουσα και ευκολότερη στην κατανόηση.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Η βιωματική μάθηση στηρίζεται στο παιδοκεντρικό μοντέλο μάθησης, που τοποθετεί το παιδί στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνοντας του την ευκαιρία να αναπτύξει μέσα από το παιχνίδι, την επικοινωνία, τη συνεργασία και δεξιότητες, κοινωνικές, νοητικές, αισθητηριακές, κίνησης και λόγου.

Η βιωματική μέθοδος επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη μάθηση θεωρώντας σημαντικές τις συναισθηματικές αντιδράσεις, τις ερωτήσεις και απορίες των παιδιών που συζητιούνται ελεύθερα στην τάξη.

Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες, επικοινωνούν τα βιώματά τους, επεξεργάζονται από κοινού τις αντιδράσεις τους, θέτουν τους δικούς τους στόχους, εκφράζονται και δημιουργούν. Μαθαίνουν να προβληματίζονται και να αναρωτιούνται για την εμπειρία τους και να αναπτύσσουν την ικανότητα για κριτικό αναστοχασμό.

ΠΑΙΓΝΙΩΔΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το παιχνίδι είναι το μέσο που προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να εξερευνούν τον περιβάλλοντα χώρο, να πειραματίζονται, να ανακαλύπτουν προβλήματα και να προσπαθούν να τα λύσουν, να αξιοποιούν την περιέργεια και τη δημιουργικότητά τους, να κάνουν επιλογές και να προβαίνουν σε εφαρμογή των δικών τους ιδεών με το δικό τους τρόπο και ρυθμό.

Τα παιδιά στο παιχνίδι εμπλέκονται κοινωνικά, συναισθηματικά, κινητικά και νοητικά με άλλα παιδιά, με αντικείμενα και αναπαραστάσεις γνώριμες ή νέες, με καταστάσεις ρεαλιστικές και φανταστικές. Μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουν, καθώς ανακαλύπτουν, δημιουργούν, αυτοσχεδιάζουν, αναπαριστούν, συνεργάζονται, επικοινωνούν και κοινωνικοποιούνται. Να αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους, μαθαίνουν να τηρούν και να σέβονται κανόνες.

Το παιχνίδι γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του παιδιού αυτής της ηλικίας και αποτελεί ένα δυναμικό πλαίσιο μάθησης και ανάπτυξης για το μικρό παιδί.

Δείτε Επίσης:

Πολυδύναμο Πρόγραμμα Σπουδών

Το πολυδύναμο πρόγραμμα σπουδών του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση...

Διαβάστε Περισσότερα

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Εφαρμόζουμε ένα πολυδύναμο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο διδάσκεται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας:...

Διαβάστε Περισσότερα

Στόχοι Προγράμματος

Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ εφαρμόζει το ΔΕΠΠΣ, του Υπουργείου Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και..."

Διαβάστε Περισσότερα

Portfolio-Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας την οποία χαρακτηρίζει....

Διαβάστε Περισσότερα

Μετάβαση στην Α΄ Δημοτικού

Η έναρξη φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο θεωρείται μετάβαση καθοριστική για τα παιδιά και τις οικογένειές τους...

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Ρόλος της Εκπαιδευτικού

Πρωταρχικός στόχος της εκπαιδευτικού είναι να μυήσει τα παιδιά σε συνήθειες που χαρακτηρίζουν τον εγγράμματο πληθυσμό...

Διαβάστε Περισσότερα

Έχετε απορίες; Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τη:

Φόρμα Επικοινωνίας μας