Σύγχρονο Νηπιαγωγείο
Portfolio-Αξιολόγηση
Portfolio-Αξιολόγηση

Portfolio στο ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας την οποία χαρακτηρίζει ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή στην πράξη. Βασικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση είναι διαρκής, ενσωματώνεται στην καθημερινή διαδικασία, και βασίζεται στη συνολική αποτίμηση του προγράμματος.

Τι είναι το Portfolio;

Το  Portfolio αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια της εκπαιδευτικού καθώς αφορά στην αξιολόγηση της μαθησιακής εξέλιξης του παιδιού.  Πρόκειται για συστηματική συλλογή εργασιών του παιδιού σε έναν φάκελο (προσωπικό για κάθε παιδί), μετά την ολοκλήρωση των θεματικών προσεγγίσεων και των σχεδίων εργασίας που πραγματοποιούνται, με σκοπό την παρακολούθηση του ιστορικού των προσπαθειών του, της προόδου και των επιτυχιών του σε έναν οι περισσότερους τομείς (γνωστικά αντικείμενα).

Τι επιτυγχάνουμε με το Portfolio;

Από το περιεχόμενο του portfolio διαπιστώνεται ο ατομικός ρυθμός του κάθε παιδιού και η εξέλιξη που έχει σημειώσει σε σχέση με την κατάκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Με το portfolio προσδιορίζουμε, συγκεντρώνουμε, αναλύουμε και παρουσιάζουμε χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες μας επιτρέπουν να πάρουμε όλες τις δυνατές αποφάσεις προκειμένου να βοηθήσουμε το μικρό παιδί στην ολόπλευρη ανάπτυξή του.

Στόχος μας είναι να δώσουμε αξία στο παιδί, να τονίσουμε τη θετική του πλευρά και όχι να το απαξιώσουμε. Να αναδείξουμε την προσπάθεια και την πρόοδο του στο ταξίδι της μάθησης.

Θα θέλαμε να τονίσουμε πως σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ο φάκελος αξιολόγησης του μαθητή δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί, παραδίδεται στους γονείς στο τέλος της σχολικής χρονιάς ως προσωπικό δεδομένο του παιδιού τους.

Δείτε Επίσης:

Πολυδύναμο Πρόγραμμα Σπουδών

Το πολυδύναμο πρόγραμμα σπουδών του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση...

Διαβάστε Περισσότερα

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Εφαρμόζουμε ένα πολυδύναμο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο διδάσκεται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας:...

Διαβάστε Περισσότερα

Στόχοι Προγράμματος

Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ εφαρμόζει το ΔΕΠΠΣ, του Υπουργείου Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και..."

Διαβάστε Περισσότερα

Portfolio-Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας την οποία χαρακτηρίζει....

Διαβάστε Περισσότερα

Μετάβαση στην Α΄ Δημοτικού

Η έναρξη φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο θεωρείται μετάβαση καθοριστική για τα παιδιά και τις οικογένειές τους...

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Ρόλος της Εκπαιδευτικού

Πρωταρχικός στόχος της εκπαιδευτικού είναι να μυήσει τα παιδιά σε συνήθειες που χαρακτηρίζουν τον εγγράμματο πληθυσμό...

Διαβάστε Περισσότερα

Έχετε απορίες; Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τη:

Φόρμα Επικοινωνίας μας