Σύγχρονο Νηπιαγωγείο
Ο Ρόλος της Εκπαιδευτικού
Ο Ρόλος της Εκπαιδευτικού

Πρωταρχικός Στόχος της Εκπαιδευτικού είναι να Μυήσει τα παιδιά σε Συνήθειες που Προτρέπουν την «Δια Βίου Μάθηση»

Πρωταρχικός στόχος της εκπαιδευτικού είναι να μυήσει τα παιδιά σε συνήθειες που χαρακτηρίζουν τον εγγράμματο πληθυσμό και προτρέπουν την «δια βίου μάθηση».

Για τους λόγους αυτούς η εκπαιδευτικός διαμορφώνει ένα ελκυστικό, ασφαλές, φιλικό και πλούσιο σε ερεθίσματα μαθησιακό περιβάλλον που εξασφαλίζει κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης για όλα τα παιδιά.

Η εκπαιδευτικός καλείται:

 • Να οργανώνει ελκυστικές μαθησιακές εμπειρίες που έχουν νόημα και ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά μέσα σε πνεύμα αναγνώρισης, συνεργασίας, ενθάρρυνσης, εμπιστοσύνης, αποδοχής, αγάπης, επιμερισμού της εργασίας και των ρόλων και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των παιδιών.
 • Να υποστηρίζει την προσέγγιση της γνώσης μέσα από το παιχνίδι, τη διερεύνηση, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, τη δημιουργία, την παρουσίαση ιδεών.
 • Να επιδιώκει την αβίαστη συμμετοχή κάθε παιδιού στις καθημερινές δραστηριότητες του προγράμματος σύμφωνα με το δικό του τρόπο και ρυθμό.
 • Να αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις, τα βιώματα και τις εμπειρίες των παιδιών ως σημείο εκκίνησης, επιδιώκοντας συγχρόνως τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό τους.
 • Να διαμορφώνει ένα ασφαλές πλαίσιο λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, μέσα στο οποίο τα παιδιά να νιώθουν άνετα να εκφράζονται ελεύθερα με κάθε τρόπο.
 • Να δημιουργεί συνθήκες που μπορούν να εμπνεύσουν και να παρακινήσουν τα παιδιά, ώστε να συμμετέχουν στον σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την φαντασία τους.
 • Να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους και λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κάθε παιδιού καθώς και το γενικό αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών της τάξης.
 • Να δίνει σημασία όχι μόνο στο περιεχόμενο της μάθησης αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να παρατηρεί συστηματικά και να ακούει προσεκτικά τι έχουν να της πουν τα παιδιά ώστε να κατανοεί τις γνώσεις, τις ιδέες, τις αντιλήψεις και τις σκέψεις τους.
 • Να μπορεί να διακρίνει τι ενδιαφέρει τα παιδιά, τι τους προκαλεί την περιέργεια και τι τα κινητοποιεί.
 • Να αξιολογεί κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσεται, εκτιμώντας αν το νόημα ήταν σαφές για τα παιδία.
 • Να προσφέρει στα παιδιά τα υλικά, την ενθάρρυνση και την υποστήριξη που χρειάζονται για να επιλύουν με επιτυχία τα προβλήματα, ώστε να τονώνεται η αυτοπεποίθηση τους και να ενισχύεται η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
 • Να αναπτύσσει συστηματική συνεργασία με τους γονείς, ώστε να συμμετέχουν και αυτοί στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να δημιουργεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ώστε να είναι εφικτή η εξατομικευμένη και η ομαδική εργασία.
 • Να παρακολουθεί και να καταγράφει την πρόοδο και την εξέλιξη του κάθε παιδιού.
 • Να συλλέγει, να συνθέτει και να ερμηνεύει πληροφορίες που προκύπτουν από το πλαίσιο της καθημερινής εμπειρίας μέσα στην τάξη, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση.
 • Να διαμορφώνει στην τάξη κλίμα συμμετοχικότητας, συλλογικότητας και αλληλοκατανόησης.
 • Να δείχνει σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού, να αντιμετωπίζει με διακριτικότητα ζητήματα οριοθέτησης που τυχόν παρουσιάζονται, να ρυθμίζει συγκρούσεις με ορθολογική επιχειρηματολογία.
 • Να δημιουργεί μια προσωπική και ουσιώδες σχέση με το κάθε παιδί, η οποία θα του εμπνέει ασφάλεια, εμπιστοσύνη και αποδοχή.

Δείτε Επίσης:

Πολυδύναμο Πρόγραμμα Σπουδών

Το πολυδύναμο πρόγραμμα σπουδών του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση...

Διαβάστε Περισσότερα

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Εφαρμόζουμε ένα πολυδύναμο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο διδάσκεται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας:...

Διαβάστε Περισσότερα

Στόχοι Προγράμματος

Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ εφαρμόζει το ΔΕΠΠΣ, του Υπουργείου Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και..."

Διαβάστε Περισσότερα

Portfolio-Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας την οποία χαρακτηρίζει....

Διαβάστε Περισσότερα

Μετάβαση στην Α΄ Δημοτικού

Η έναρξη φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο θεωρείται μετάβαση καθοριστική για τα παιδιά και τις οικογένειές τους...

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Ρόλος της Εκπαιδευτικού

Πρωταρχικός στόχος της εκπαιδευτικού είναι να μυήσει τα παιδιά σε συνήθειες που χαρακτηρίζουν τον εγγράμματο πληθυσμό...

Διαβάστε Περισσότερα

Έχετε απορίες; Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τη:

Φόρμα Επικοινωνίας μας