Σύγχρονο Νηπιαγωγείο
Πολυδύναμο Πρόγραμμα Σπουδών
Πολυδύναμο Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

Το πολυδύναμο πρόγραμμα σπουδών του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων, το οποίο διδάσκεται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ εφαρμόζει το ΔΕΠΠΣ, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και  Θρησκευμάτων για το Νηπιαγωγείο.

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο είναι ένα οργανωμένο σύστημα εργασίας το οποίο σκιαγραφεί το τι θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται οι γενικές επιδιώξεις που καθορίζονται και το τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός και ταυτόχρονα θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η μάθηση και η διδασκαλία.

Στο ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ θεωρούμε απαραίτητο να προσφέρουμε στα παιδιά ένα ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο μπορεί να τα εμπνεύσει να δημιουργήσουν, να ανακαλύψουν και να επιτύχουν.

Έχουμε εντάξει στο καθημερινό πρόγραμμα των μικρών μαθητών δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Κύριος στόχος του Προγράμματος Σπουδών του σχολείου μας είναι οι μαθητές µας να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις κλίσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.

Απώτερος στόχος είναι η προετοιμασία των νηπίων για μια ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Προφορικός και Γραπτός λόγος
Η προώθηση του εγγραμματισμού των παιδιών επιτυγχάνεται με:

• Αφήγηση
• Διήγηση
• Περιγραφή
• Συμμετοχή σε συζητήσεις.
• Φωνολογική επίγνωση.
• Αναγνώριση οικείων λέξεων.
• Ακολουθία της αναγνωστικής φοράς.
• Κατανόηση της σημασίας της γραφής ως μέσο επικοινωνίας.
• Χρήση της βιβλιοθήκης για επιλογές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους.
• Σταδιακή συνειδητοποίηση ότι τα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν σε γράμματα.
• Χρήση του μολυβιού με αποτελεσματικό τρόπο και παίρνοντας τη σωστή σωματική στάση.
• Γραφή του ονόματός τους με κεφαλαία ή πεζά γράμματα.
• Αντιγραφή λέξεων.
• Ενθάρρυνση να γράφουν σεβόμενοι τις ατομικές τους δυνατότητες.
• Αξιοποίηση πληροφοριών από τους πίνακες αναφοράς της τάξης.

 

Μαθηματικά
Εισαγωγή των παιδιών στο κόσμο των μαθηματικών με σκοπό να:

• Διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν υλικά που συνδέονται με τη καθημερινή ζωή.
• Ερμηνεύουν γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, ταξινόμησης, σύγκρισης, αντιστοίχισης, σειροθέτησης και συμβολικής αναπαράστασης (χρώμα, σχήμα, μέγεθος, επάγγελμα).
• Διατυπώνουν απορίες και να θέτουν προβλήματα(τι θα συμβεί εάν…, γιατί κάνουμε αυτό;).
• Κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις (πάνω από, κάτω από, δίπλα, κοντά, πριν, μετά).
• Αναγνωρίζουν σχήματα.
• Διευρύνουν προοδευτικά την έννοια του αριθμού και της διαδικασίας αρίθμησης και μέτρησης.
• Επεξεργάζονται ποσότητες, σχέσεις, σχήματα, αριθμούς.
• Εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις.

 

Μελέτη περιβάλλοντος

Η Μελέτη Περιβάλλοντος αποτελεί ένα πλαίσιο δράσης και αλληλεπίδρασης άρρηκτα συνδεδεμένο με τα βιώματα των παιδιών. Μέσα σε ένα ελκυστικό και κατάλληλα διαμορφωμένο μαθησιακό περιβάλλον διαρκούς αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη και στο άμεσο φυσικό περιβάλλον έξω από την τάξη, προετοιμάζονται και πραγματοποιούνται ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες τα παιδιά :

 • Αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους, τις βασικές ικανότητες συνεργασίας και ταυτόχρονα συνειδητοποιούν τη μοναδικότητά τους και εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους και μαθαίνουν να τις σέβονται.
 • Εξερευνούν το άμεσο περιβάλλον. Αναγνωρίζουν πως το περιβάλλον γύρω τους μπορεί να μεταβάλλεται και ότι μπορούν με τη δική τους παρέμβαση να το διαφοροποιούν.
 • Διαπιστώνουν πως οι άνθρωποι, τα πράγματα, οι ιδέες και τα νέα ταξιδεύουν από το ένα μέρος στο άλλο.
 • Κατανοούν πως οι επικοινωνιακοί κώδικες είναι χρήσιμοι στην καθημερινή ζωή και «διαβάζουν» κάποιους από αυτούς.
 • Αναπτύσσουν τις πρώτες ιδέες τους γύρω από τα σύμβολα και τους χάρτες και γνωρίζουν πως οι χάρτες και η σφαίρα παριστάνουν τον πραγματικό κόσμο σε μικρογραφία. Διαβάζουν απλά σχεδιαγράμματα και απλούς χάρτες π.χ. χάρτες και σχεδιαγράμματα επιτραπέζιων παιχνιδιών.
 • Καταλαβαίνουν απλές έννοιες του χρόνου όπως π.χ. τώρα, πριν, μετά, τα παλιά χρόνια, κλπ., παρ΄ όλο που τα μικρά παιδιά δεν έχουν κατακτήσει απόλυτα την έννοια του χρόνου και της χρονικής ακολουθίας.
 • Ενδιαφέρονται και ρωτούν για σημαντικούς ανθρώπους του παρελθόντος καθώς και για σπουδαία γεγονότα. Ξεφυλλίζουν άλμπουμ και ημερολόγια. Συγκρίνουν φωτογραφίες, αναλύουν, κάνουν υποθέσεις και σχολιάζουν γεγονότα και χαρακτήρες.
 • Μαθαίνουν βασικούς κανόνες υγιεινής και προστασίας.
 • Χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους και προσπαθούν να γνωρίσουν τον κόσμο.
 • Διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές, αντιλαμβάνονται σχέσεις αλληλεξάρτησης, προσπαθούν να ερμηνεύσουν φαινόμενα και αλλαγές που συμβαίνουν γύρω τους.
 • Μοιράζονται τις γνώσεις τους με τους άλλους, ανταλλάσσουν ιδέες και τροποποιούν τις απόψεις τους. Η προσωπική παρατήρηση και η περιέργεια για την προέλευση, την κατασκευή, τη μορφή, τη λειτουργία και τη χρήση των πραγμάτων είναι οι κινητήριες δυνάμεις.
 • Τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους, τα ζώα και τα φυτά. Παρατηρούν τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς και παρακολουθούν την ανάπτυξή τους.
 • Παίζουν με το νερό και το χώμα και μαθαίνουν για τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Αποκτούν θετικές στάσεις και συμπεριφορές για το περιβάλλον.
 • Ρωτούν για τον καιρό, για τα καιρικά φαινόμενα και την επίδρασή τους στο περιβάλλον.
 • Ενδιαφέρονται για τον τεχνικό κόσμο, θέτουν ερωτήσεις για τα αντικείμενα και τις ιδιότητες.
 • Με την παρατήρηση αναζητούν πληροφορίες από διάφορες πηγές. Σχεδιάζουν και πραγματοποιούν έρευνες και απλά πειράματα.
 • Χρησιμοποιούν εργαλεία και όργανα για να μετρούν, να κόβουν, να συνδέουν και να διαλύουν.

 

Δημιουργία και έκφραση

Τα προγράμματα Δημιουργίας και Έκφρασης ενεργοποιούν τις φυσικές ικανότητες των παιδιών, συγκινούν, μαγεύουν, αφυπνίζουν την περιέργειά τους, κινητοποιούν τη φαντασία, ενθαρρύνουν την έκφραση, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και δίνουν ευκαιρίες για πειραματισμό με υλικά και τεχνικές.

 

 1. Εικαστική έκφραση
  Με δραστηριότητες που επιτρέπουν στα παιδιά:
 • Να πειραματίζονται με διαφορετικά υλικά.
 • Να επινοούν διάφορες τεχνικές, να εμπλουτίζουν τις δυνατότητές τους και να τις εφαρμόζουν για να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα.
 • Να αναπτύσσουν τη λεπτή τους κινητικότητα (ψαλίδι, κολάζ).
 • Να διεγείρουν και να διατηρούν το ενδιαφέρον τους.
 • Να Προωθούν τη δημιουργικότητά τους και να ερεθίζουν τη φαντασία τους.
 • Να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και της αναπαραστατικής τους σκέψης.
 • Να ερευνούν και να χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους ως στοιχεία καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης.
 • Να ανακαλύπτουν ότι η τέχνη είναι μέσο έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

 

 1. Δραματική τέχνη
  Με δραστηριότητες που έχουν ως στόχο τα παιδιά:
 • Να δημιουργούν, να εκτονώνονται, να απελευθερώνονται και να ερεθίζουν τη φαντασία τους.
 • Να εκφράζονται με το ελεύθερο δραματικό παιχνίδι, την κίνηση και το χορό.
 • Να παίζουν παντομίμα και να οργανώνουν μιμητικά παιχνίδια.
 • Να αυτοσχεδιάζουν και να δραματοποιούν.
 • Να αφηγούνται με θεατρικό τρόπο.
 • Να παίζουν και να παρακολουθούν κουκλοθέατρο.
 • Να οργανώνουν και να παρουσιάζουν θεατρικές παραστάσεις.
 • Να εκφράζουν εμπειρίες, συναισθήματα και ιδέες, μέσα από την κίνηση, το ρυθμό, το χορό, το λόγο και τα υλικά που επιλέγουν.  

 

 1. Μουσική
  Η μουσική διδάσκεται με δραστηριότητες που δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να:
 • Να εξερευνούν, να πειραματίζονται και να παράγουν ήχους.
 • Να τραγουδούν.
 • Να κινούνται στο ρυθμό.
 • Να παίζουν μουσικά όργανα.
 • Να «δημιουργούν» συνθέσεις.
 • Να συμμετέχουν σε μουσικοκινητικά παιχνίδια.
 • Να κατανοούν μουσικές έννοιες.
 • Να αποκτούν ακουστική αντίληψη και ικανότητα διάκρισης των ήχων.
 • Να βιώνουν ομαδικές μουσικές εμπειρίες.
 • Να ανταποκρίνονται σε λεκτικά και ηχητικά ερεθίσματα    

 

 1. Φυσική αγωγή
  Η φυσική αγωγή συνοδεύεται με κινητικές και ψυχοκινητικές δραστηριότητες ώστε τα παιδιά:
 • Να αναπτύξουν τη σωματική τους δραστηριότητα και να προάγουν την υγεία τους.
 • Να συμμετέχουν σε ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες και σε κινητικά παιχνίδια με κανόνες.
 • Να εξασκούν και να τελειοποιούν τις αναπτυσσόμενες δυνατότητές τους.
 • Να προσανατολίζονται στο χώρο με σημείο αναφοράς τις δύο πλευρές του σώματός τους (αμφιπλευρικότητα).
 • Να αντιληφθούν το χώρο σε σχέση με το σώμα τους και να μάθουν να μοιράζονται το χώρο με τους άλλους.
 • Να συντονίζουν τις κινήσεις τους και τον προσωπικό τους ρυθμό με την ομάδα.
 • Να διακρίνουν, να αναγνωρίζουν, και να ονομάζουν εξωτερικά μέρη του σώματός τους.
 • Να προσαρμόζουν τις κινήσεις τους και τις στάσεις του σώματός τους ανάλογα με το σκοπό που επιδιώκουν.
 • Να αναπτύξουν απλές κινητικές δεξιότητες, προσπαθώντας να ελέγξουν το σώμα τους
 • Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες: κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, ικανότητες συντονισμού.
 • Να αναπτύξουν την μη λεκτική επικοινωνία: εκφραστική κίνηση, δημιουργική κίνηση.
 • Να καλλιεργήσουν το ρυθμό στην κίνηση.
 • Να διασκεδάσουν, να χαρούν, να εκφραστούν και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.
 • Να αναπτύξουν κοινωνικές αρετές όπως: αυτοέλεγχο, συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή και θάρρος.

 

Πληροφορική
Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες να έρθουν σε πρώτη επαφή με τον υπολογιστή ώστε να είναι ικανά:

 • Να αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα.
 • Να παίζουν με τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης.
 • Να εκτελούν παιχνίδια εξερεύνησης και επίλυσης απλών προβλημάτων με χρήση απλού λογισμικού.
 • Να εντοπίζουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο.
 • Να «γράφουν» χρησιμοποιώντας κεφαλαία και πεζά γράμματα.
 • Να ενισχύσουν την παρατηρητικότητά τους.
 • Να αναπτύξουν τη λεπτή τους κινητικότητα.
 • Να καλλιεργήσουν ικανότητες και δεξιότητες με στόχο την εξέλιξη της γνώσης.
 • Να γνωρίζουν τη σωστή χρήση του υπολογιστή για τη δική τους ασφάλεια και προφύλαξη αλλά και για την προστασία της συσκευής.
 • Να γνωρίζουν τη σωστή θέση του σώματός τους μπροστά στον υπολογιστή.
 • Να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου και να σέβονται τις απόψεις και την εργασία των άλλων.

Δείτε Επίσης:

Πολυδύναμο Πρόγραμμα Σπουδών

Το πολυδύναμο πρόγραμμα σπουδών του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση...

Διαβάστε Περισσότερα

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Εφαρμόζουμε ένα πολυδύναμο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο διδάσκεται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας:...

Διαβάστε Περισσότερα

Στόχοι Προγράμματος

Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ εφαρμόζει το ΔΕΠΠΣ, του Υπουργείου Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και..."

Διαβάστε Περισσότερα

Portfolio-Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας την οποία χαρακτηρίζει....

Διαβάστε Περισσότερα

Μετάβαση στην Α΄ Δημοτικού

Η έναρξη φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο θεωρείται μετάβαση καθοριστική για τα παιδιά και τις οικογένειές τους...

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Ρόλος της Εκπαιδευτικού

Πρωταρχικός στόχος της εκπαιδευτικού είναι να μυήσει τα παιδιά σε συνήθειες που χαρακτηρίζουν τον εγγράμματο πληθυσμό...

Διαβάστε Περισσότερα

Έχετε απορίες; Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τη:

Φόρμα Επικοινωνίας μας