Σύγχρονο Νηπιαγωγείο

Οι δράσεις της ελληνικής και της σουηδικής αποστολής