Παιδαγωγικοι Στοχοι

 

Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ έχει σκοπό να υπηρετήσει με σοβαρότητα και συνέπεια την παιδαγωγική του αποστολή.

Στο σχολείο μας  επιδιώκουμε  την ενεργοποίηση του παιδιού στη διαδικασία της μάθησης κεντρίζοντας και διευρύνοντας τα ενδιαφέροντα του. Διοχετεύουμε την ενέργεια, τον ενθουσιασμό, και τη δημιουργικότητα στο παιχνίδι, το τραγούδι, το χορό, τις ζωγραφιές, την άθληση και σταδιακά στη μάθηση.

Βάζουμε τα θεμέλια και καθορίζουμε τους στόχους για ένα σχολείο ζεστό και ανθρώπινο, ποιοτικό και πολύπλευρο, ένα σχολείο ανοιχτό στις προκλήσεις και στην καινοτομία.

Το Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, με έμπειρο και άριστα εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό και κυρίως με σεβασμό στα παιδιά και στους γονείς, αγωνίζεται για τη σωστή διαπαιδαγώγηση και την πολύπλευρη καλλιέργεια των μαθητών.

Βασικούς στόχους των δραστηριοτήτων του Σύγχρονου Νηπιαγωγείου αποτελούν:

 • Η εξατομικευμένη διδασκαλία και η υποστήριξη του μαθητή με γνώμονα το χαρακτήρα, τις κλίσεις, τις ενδεχόμενες δυσκολίες του και κυρίως ο σεβασμός της προσωπικότητάς του

 • Η συναισθηματική ωρίμανση του παιδιού, η εξοικείωσή του με το νέο κοινωνικό χώρο και η αποδοχή κανόνων ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς.

 • Η διαμόρφωση και η σωστή οργάνωση του χώρου βάσει της παιδοκεντρικής κατεύθυνσης.

 • Πνεύμα συλλογικότητας και αλληλεγγύης καλλιεργούν στους μαθητές τα πολιτιστικά δρώμενα, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, τα δημιουργικά εργαστήρια, οι ομαδικές δραστηριότητες, η βιωματική εκπαίδευση και τα σχέδια εργασίας.

 • Ευαισθητοποίηση με τα σύγχρονα οικολογικά θέματα.

 • Η ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε στα μικρά παιδιά εκείνες τις ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να ταξινομήσουν και να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες  και τα ερεθίσματα, τα οποία αντλούν από το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

 • Η αισθητική παιδεία. Ο χορός, η ρυθμική, η μουσική, τα εικαστικά, το θεατρικό παιχνίδι και το θέατρο, προσφέρουν στα παιδιά κίνητρα για αισθητικές αναζητήσεις και τα προκαλούν να ανακαλύψουν νέους τρόπους επικοινωνίας κι έκφρασης.

 • Η σωματική διάπλαση. Η άσκηση νου και σώματος μέσα από ασκήσεις ψυχοκινητικής, βοηθούν το παιδί να γνωρίσει το σώμα του και τις δυνατότητές του, να ελέγχει και να συντονίζει τις κινήσεις του, να εναρμονίζεται με το ρυθμό και τη μουσική.

 • Η κοινωνική αγωγή. Η κοινωνική αγωγή του παιδιού προϋποθέτει  την ενεργό συμμετοχή του σε ομαδικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στην αλληλεπίδραση των παιδιών με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους.

 • Η ενθάρρυνση της συνεργασίας Σχολείου και Οικογένειας έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Οικογένεια και το Σχολείο. Σε όλες μας τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες αλλά και στην καθημερινή μας πρακτική, στοχεύουμε σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή των γονιών, γιατί πιστεύουμε ότι ευτυχισμένα και καλοδουλεμένα παιδιά, επιτυγχάνουμε με την καλύτερη δυνατή συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας.

 • Η ποιοτική και ουσιαστική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Εκπαιδευτικοί με πολυετή πείρα, αγάπη και αφοσίωση στο παιδί, επιδίδονται στην ολόπλευρη ανάπτυξη και πρόοδό του, μέσα από την γνώση και την αξιοποίηση των ευκαιριών για μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί του Σύγχρονου Νηπιαγωγείου ενθαρρύνουν τη δράση των μαθητών, τους καθοδηγούν, τους  φωτίζουν νέους ορίζοντες και τους οπλίζουν με άριστα εφόδια για το μέλλον τους.

 

Designed By Ornicom Web Solutions